Chút tình với Huế

alt

Hoàng thành xưa hoàng thành xưa !

Rêu phong và gió

và mưa.

Con đường

Áo ai ẩn hiện trong sương

Dịu dàng như nước sông Hương xuôi dòng

Một thời Tôn nữ còn không ?

Về đâu mắt biếc

má hồng

môi ngoan…

Dạ thưa ngọt lịm vẫn còn !

Câu thơ Bùi Giáng tiếng đàn cung xưa.

Nam ai dìu dặt đò đưa

Tràng Tiền mấy nhịp nắng mưa đi về

Chút tình với Huế mộng mơ

Sông Hương núi Ngự người thơ … nặng lòng!

Tìm em về một dòng sông

Bên bờ soi bóng mà không thấy người

Hoàng thành xưa đã xưa rồi

Một mình tôi…

giữa đất trời cố đô !

HelenDiazy

Revolutional software XRumer 16.0 + XEvil 4.0 bypass of captchas more than 8400 types

Perfect update of captchas solution package "XRumer 16.0 + XEvil": captcha regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another types of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! Good luck!

HelenDiazy

Revolutional software XEvil 4.0 break ANY Captcha

Perfect update of captchas solution software "XRumer 16.0 + XEvil": captchas solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! See you later!

HelenDiazy

New package XEvil 4.0 break ANY Captcha

Absolutely NEW update of captchas breaking package "XEvil 4.0": captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! Good luck ;)

HelenDiazy

New package XEvil 4.0 can break of captchas more than 8400 types

Incredible update of captchas regignizing software "XRumer 16.0 + XEvil 4.0": captchas recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! See you later!

HelenDiazy

Revolutional package XRumer 16.0 + XEvil bypass BitFinex Captcha

Absolutely NEW update of captcha regignizing software "XRumer 16.0 + XEvil 4.0": captchas recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! Good luck!

HelenDiazy

New software XRumer 16.0 + XEvil breaking of captchas Google, Facebook, Captcha.Com, SolveMedia, Bing

Perfect update of captchas regignizing package "XRumer 16.0 + XEvil 4.0": captchas breaking of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another types of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms. Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! See you later ;)

HelenDiazy

New package XRumer 16.0 + XEvil 4.0 bypass of captchas Google, Facebook, Captcha.Com, SolveMedia, Bing

Incredible update of captcha solving package "XEvil 4.0": captchas solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another types of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! See you later ;)

HelenDiazy

Revolutional package XEvil 4.0 recognize ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3

Revolutional update of captchas breaking software "XRumer 16.0 + XEvil": captcha solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! Good luck ;)

HelenDiazy

Revolutional package XRumer 16.0 + XEvil 4.0 recognize BitFinex Captcha

Revolutional update of captcha solution package "XEvil 4.0": captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! Good luck!

HelenDiazy

New package XRumer 16.0 + XEvil solving ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3

Absolutely NEW update of captchas regignizing package "XRumer 16.0 + XEvil": captchas breaking of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another subtypes of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! See you later!
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'23929','lv35dnbabni6tlep9qaqu58kq5','0','Guest','0','54.198.96.198','2018-08-21 07:12:39','/a298900/chut-tinh-voi-hue.html')