Chút tình với Huế

alt

Hoàng thành xưa hoàng thành xưa !

Rêu phong và gió

và mưa.

Con đường

Áo ai ẩn hiện trong sương

Dịu dàng như nước sông Hương xuôi dòng

Một thời Tôn nữ còn không ?

Về đâu mắt biếc

má hồng

môi ngoan…

Dạ thưa ngọt lịm vẫn còn !

Câu thơ Bùi Giáng tiếng đàn cung xưa.

Nam ai dìu dặt đò đưa

Tràng Tiền mấy nhịp nắng mưa đi về

Chút tình với Huế mộng mơ

Sông Hương núi Ngự người thơ … nặng lòng!

Tìm em về một dòng sông

Bên bờ soi bóng mà không thấy người

Hoàng thành xưa đã xưa rồi

Một mình tôi…

giữa đất trời cố đô !

bảythi

Hoàng thàng xưa. Đó hoàng thành
Người xưa còn bóng dáng vần trong thơ
Dịu dàng áo tím mộng mơ
Nhịp nhàng nón lá ngẩn ngơ Trường Tiền

Vườn xưa ai mặt chữ điền
Trăng xưa thuyên chở nặng duyên kịp về?
Dòng Hương thuyền mải chào mê
Ai đi ai ngóng lê thê câu hò

Chút tình với Huế khi mô
Đò qua đập đá mạn đò ghé ai
Hoàng thành đá bạc rêu phai
Lòng người vẫn gọi mãi hoài người xưa