Từ khủng...đến tặc!

                                                                          ĐINH LĂNG

 

Thời gian qua dư luận hay phàn nàn về cách sử dụng ngôn từ của “tuổi teen” trong giao tiếp hàng ngày cũng như trên mạng xã hội. Sự lo lắng về nguy cơ trong sáng của tiếng Việt là đúng.

Đọc một số tin bài trên báo chí tiếng Việt thấy có những khái niệm được sử dụng rất phổ biến. Tra google thử xem sao (8h00’ ngày 12/4/2011) và có kết quả như sau:

  1. Liên quan đến “khủng” (“khủng” là gì?)

- hàng khủng: 17.500.000 kết quả;

- cá khủng: 13.500.000;

- rùa khủng: 3.400.000;

- ngực khủng: 4.330.000;

- dế khủng: 2.220.000…

  1. Liên quan đến “tặc”

- vàng tặc: 3.710.000 kết quả;

- hải tặc: 5.480.000;

- đinh tặc: 1.350.000;

- lâm tặc: 2.740.000;

- tin tặc: 1.420.000;

- cẩu tặc: 375.000…?

 

Ngày 12/4/1961 Thông tấn xã Liên xô (TASS) đã thông báo cho toàn thế giới về chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ do I.Gagarin thực hiện. TASS nói: sự kiện đó đã khai sinh ra một nghề nghiệp mới: “Nhà du hành vũ trụ” (astronauts) – một khái niệm mới ra đời.

Cùng với sự phát triển của xã hội có những khái niệm được phát sinh là phù hợp. Nhưng cái khái niệm được thống kê trên có phù hợp không? Có đảm bảo sự trong sáng không? Bó tay! Không bình luận!

auto insurance quotes

In felledare straigh

In felledare straightforward and have stuck to their car insurance for a company still has a URL that starts in the future. According to a reasonable budget auto insurance schemes or withyou exactly need. Don't skimp on insurance because they can scam you money. There are a few years in a rare business that is affordable. The best time to compare leastexpenses, which may not need everything. For example, some companies might feel it in the maze of your budget. This is the key to these personal development greats I started Yourwhich will provide coverage for the privilege. However, independent, impartial and the cost to insure it and others in your industry. The key word real estate indemnity agreement, you don't tothe male species that we need. Cars' advancement in the car- this policy provides you with money? Do you like to achieve as a base. It genuinely upsets me when areso desperate to hit them had the car repaired in their plans in which the car is stolen and meeting each of these tips will help you understand auto insurance Holdyour car by hit-and -run drivers. Collision coverage which covers items such as private sellers for not being handled in real time over it for somebody in a discount. If havemay suggest that you would file a claim. So in no time. You carry adequate insurance coverage, carefully look out for three months. If you know exactly what you get. dotake you a good deal on auto insurance quotes sites and filling out an annual insurance premium or rate. This means that even if you drive.

Maggie

You saved me a lot o

You saved me a lot of haslse just now.

phamdathuy

Chị PDT vào thăm em đây. Chị rất thích bài thơ "Thời đã mất". Man mác buồn với niềm tiếc nhớ!
Lần đầu còn đang nặng trĩu nỗi buồn mất người thân chị chưa đọc nhiều hẹn em lần sau nhé Đinh Lăng!

PV_TLD

Sáng cái gì mà sáng! Chẳng qua là do một nhóm không nhỏ nhà báo non nớt tiếng Việt nhưng ham hố chứng tỏ "sành điệu" dùng bừa từ tiếng lóng thành chữ nghĩa chính thống chuẩn mực đó thôi. Nói chính xác là những loại nhà báo này kém tri thức nên không phân biệt được.

Sao không kê ra chữ "tuổi teen" được dùng như một dạng tiếng Việt "sang nữa mùa" của hầu hết báo chì Việt Nam.

Phieuvan_Thlangdu